Đến Bahrain 11 miếng Antminer L7

June 2, 2022

Đến Bahrain 11 miếng Antminer L7
Ngày 1 tháng 6 năm 2022
Khách hàng Mr A
Quốc gia Bahrain
Các sản phẩm Antminer L7 9500MH
Số lượng 11 miếng
Doanh thu Kyrie