Đến Mỹ 28 miếng Antminer L7

June 4, 2022

Đến Mỹ 28 miếng Antminer L7
Ngày Ngày 3 tháng 6 năm 2022
Khách hàng Mr R
Quốc gia Hoa Kỳ
Các sản phẩm Antminer L7 8800mh
Số lượng 28 miếng
Doanh thu Janey